Nijo Sushi Bar & Grill Sake List. To best get a sample of our extensive sake selection, we recommend our Omakase with courses paired with sake chosen to compliment each dish.
Jun-Mai
Harushika
Otokoyama
Namahage
Kasumi Tsuru
Ohyama
Takasago
Kurobin
Hatsumago
Kurosawa
Glass - 11
Glass - 11
Glass - 10
Glass - 10
Glass - 10
Glass - 12
Glass - 9
Glass - 10
Glass - 10
Tokkuri - 19
Tokkuri - 19
Tokkuri - 18
Tokkuri - 18
Tokkuri - 18
Tokkuri - 22
Tokkuri - 17
Tokkuri - 18
Tokkuri - 18
Bottle - 100
Bottle - 100
Bottle - 95
Bottle - 95
Bottle - 95
Bottle - 48
Bottle - 85
Bottle - 45
Bottle - 95

Specialty Sake
Asian Pear Sake
Homare Yuzu
Zipang
Hou Hou Shu
Hana Hou Hou Shu
Glass - 8
Glass - 12
Tokkuri - 15
Tokkuri - 22
Bottle - 30
Bottle - 48
Bottle - 16
Bottle - 18
Bottle - 20

Soju/Shochu
Saan Soju
Takara Jun Shochu
Gankutshuoh Shochu
Towari Shochu
Okunomatsu 24 Sake
Shot - 4
Shot - 5
Shot - 7
Shot - 7
Shot - 7
Glass - 6
Glass - 8
Glass - 11
Glass - 11
Glass - 11

Honjozo
Nebuta Tokubetsu Glass - 13 Tokkuri - 23 Bottle - 130

Taruzake
Kikusakari (720ml)
Kikusakari (900ml)
Glass - 13 Tokkuri - 29 Bottle - 70
Bottle - 80

Red Rice Sake
Asamurasake Glass - 10 Tokkuri - 18 Bottle - 48

Ginjo
Katana
Mantensei
Sato No Homare
Bishonen
Okunomatsu
Sugidama
Watari Bune
Umenishiki
Glass - 10
Glass - 12
Glass - 14
Glass - 11
Glass - 11
Glass - 12
Glass - 17
Glass - 12
Tokkuri - 18
Tokkuri - 22
Tokkuri - 24
Tokkuri - 19
Tokkuri - 19
Tokkuri - 22
Tokkuri - 29
Tokkuri - 24
Bottle - 95
Bottle - 48
Bottle - 62
Bottle - 100
Bottle - 100
Bottle - 48
Bottle - 70
Bottle - 110

Daiginjo
Momokawa
Onikeroshi
Hana no Mai
Ginga Shizuku
Kurosawa
Horin
Nanbu Bijin
Harushika
Mu
Tentaka
Ichinokura
Ama no to
Glass - 26
Glass - 13
Glass - 13
Glass - 18
Glass - 18
Glass - 14
Glass - 22
Glass - 18
Glass - 12
Tokkuri - 44
Tokkuri - 23
Tokkuri - 23
Tokkuri - 32
Tokkuri - 32
Tokkuri - 24
Tokkuri - 38
Tokkuri - 32
Tokkuri - 22
Bottle - 95
Bottle - 130
Bottle - 130
Bottle - 85
Bottle - 85
Bottle - 62
Bottle - 90
Bottle - 85
Bottle - 48
Bottle - 140
Bottle - 100
Bottle - 120

Nigori
Hitori Musume
Rihaku
Sayuri
Yaegaki
Pearl
Glass - 12
Glass - 12

Glass - 9
Glass - 8
Tokkuri - 22
Tokkuri - 22

Tokkuri - 17
Tokkuri - 15
Bottle - 48
Bottle - 48
Bottle - 15
Bottle - 38
Bottle - 30
address
83 Spring Street
Seattle, WA 98104

hours
Mon - Fri 11am - Close
Happy Hour
3:30pm - 6:30pm and
10pm - Close

Sat - Sun 3pm - Close
Happy Hour
3pm - 6pm and
10pm - Close

contact
(206) 340-8880 . tel

Nijo Sushi. All rights reserved.